Kontakt
Usługi
Strona Główna

Nasze usługi / Wywóz odpadów przemysłowych i niebezpiecznychSITA Płocka Gospodarka Komunalna w Płocku Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie transportu oraz unieszkodliwiania materiałów azbestowych - płyty falistej i  płaskiej (eternitu), stosowanych do krycia dachów i elewacji ścian bocznych, otulin rurowych cementowo-azbestowych i wszelkich innych materiałów zawierających azbest.

W zakresie prac przy azbeście posiadamy:
  • niezbędne zezwolenia
  • niezbędny sprzęt i środki transportu (bezpłatnie udostępniamy certyfikowane opakowania!)
  • fachową kadrę.

Oferujemy odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Odpady odbieramy własnym, specjalistycznym transportem. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta bezpłatnie udostępniamy odpowiednie pojemniki

Po odbiorze odpadów przejmujemy pełną odpowiedzialność za dalsze z nimi postępowanie -zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.Posiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia w związku z czym gwarantujemy po odebraniu odpadów potwierdzenie bądź wystawienie kart przekazania odpadów.

przyjmujemy nieodpłatnie na terenie naszej bazy przy
ul. Przemysłowa 31 w Płocku odpady zużytej elektroniki , sprzętu AGD oraz baterie.
Wstecz    Do góry