Kontakt
Usługi
Strona Główna

O nasSITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej SITA Polska Sp. z o.o. / Suez Environnement/ GDF SUEZ.

HISTORIA

Firma prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na rynku lokalnym od 40 lat. W dniu 1.08.1997 roku w wyniku przekształcenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej – Zakład Budżetowy w Płocku powstała Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o..

W dniu 27.09.2002 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowana została w wyniku podwyższenia kapitału i objęcia udziałów, spółka SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o..

Terenem działania Spółki jest miasto Płock oraz powiaty: Płocki, Sierpecki, Gostyniński, Płoński, Lipnowski i przynależne do nich gminy. Działamy w promieniu 60 km od Płocka.

Wstecz    Do góry